معرفی خدمات سرگرمی فربود انگاره

خدمات سرگرمی فربود انگاره به عنوان یک شرکت طراحی بازی در کلیه حوزه های طراحی بازی از جمله Board Game، بازی های سازمانی و رویدادی، اپلیکیشن های بازی، واقعیت افزوده، بازی وارانه کردن (Gamification) و بازی های محیطی که نوآوری تیم فربود انگاره است، فعالیت میکند. هدف همه بازی ها سرگرمی در درجه اول، تشویق بازیکنان به انجام یا عدم انجام فعالیت های مشخص و البته بعضا رساندن پیامی خاص است، لذا فربود انگاره مانند یک شرکت طراح معماری، به طراحی یک مجموعه طبق نیاز مخاطب می پردازد.