خدمات شرکت

امروزه بازی و فرآیند طراحی آن در تمامی عرصه­ ها به کار گرفته شده است تا سرگرمی و نشاط را به بشر هوشمند بازگرداند و البته از این ابزار مدرن برای بهبود فعالیت شرکت­ ها نیز استفاده شود. خدمات سرگرمی فربود انگاره نیز همگام با مجموعه­ های مشابه در جهان خدمات طراحی بازی خود را در حوزه های زیر ارائه می­کند:

  • طراحی اپلیکیشن­ های بازی اعم از داستان محور، محیطی و واقعیت افزوده
  • بازی­ وارانه کردن فرآیندهای سازمانی از قبیل باشگاه مشتریان
  • طراحی بازی­ های اختصاصی با اهداف مختلف از جمله آموزش و فرهنگ­سازی و…
  • طراحی بازی­ های صفحه­ ای و کارتی